Privacy en cookie beleid

Algemene voorwaarden

Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. Cookie Policy

Wij maken gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Cookies zijn niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen. Deze cookies worden enkel gebruikt om website toegangkelijker te maken. Ook worden ze gebruikt door andere partijen om te herkennen dat u via ons bent doorverwezen. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het “help” menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbond om cookies te verwijderen. Kennisduurzaamwonen.nl maakt zelf gebruik van de third party cookies van google en van derde partijen waar wij naar doorverwijzen.

2. notice and take down

Wij wijzen u erop dat wij in geval van klachten omtrent onrechtmatige uitingen op deze website de Gedragscode Notice-and-takedown van 2008 zullen volgen. Deze kunt u raadplegen op:http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2008/10/09/gedragscode-notice-and-take-down.html. Op basis van de notice and takedown gedragscode verwijderen wij informatie al dan niet.

3. Informatie van derden, producten en diensten

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet volledig nader beoordeeld op juistheid.

4. Toepasselijk recht

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

5. Gedrag op de website

U dient zich als gebruiker van de website te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u niet toegestaan om de content van de website te gebruiken voor handelingen in strijd met de wet. In het bijzonder zijn de volgende gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen in strijd met intellectuele eigendomsrechten b) het doen van onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) het ontwijken of verwijderen van de beveiliging.

6. Privacy policy

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die wij verzamelen. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld op deze website, buiten de gegevens die u zelf heeft ingevuld als u zich op het forum heeft geregistreerd. Deze gegevens worden niet verder gedeeld. Op veel pagina’s van de website kunt u doorklikken naar andere websites.

7. Bezoekgegevens

Op de website Houden wij ook bezoekgegevens bij. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat wij de dienstverlening voor u verder kunnen verbeteren.

8. Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons databestand en in deze algemene voorwaarden.

9. Gebruik van de website

Je kan geen rechten aan de informatie op deze website ontlenen. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website altijd foutloos zal functioneren. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de bronleverancier van gegevens). Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan ons.

10. Contact.

kennisduurzaamwonen is te bereiken op kennisduurzaamwonen@gmail.com